Doświadczenie
Jakość
Pasja
Wiedza

Źródła jakości

Dbamy o to, żeby wołowina wykorzystywana do produkcji pochodziła tylko ze sprawdzonych hodowli, zapewniających dobrostan zwierząt. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasze mięso charakteryzuje się najwyższą jakością i trwałością, jest sprawdzone oraz bezpieczne. Stanowi produkt, z którego jesteśmy dumni.

Zapewnienie jakości

Pozyskiwanie wołowiny z wyselekcjonowanych hodowli to jednak nie wszystko. Równie istotne jest to, co dzieje się z mięsem na miejscu, w zakładzie. Naszą podstawową wartością jest wykwalifikowana, doświadczona i przestrzegająca zasad higieny kadra pracowników, której umiejętności stale powiększamy przez organizowanie szkoleń i kursów. Istotną kwestią jest dla nas rygorystyczne przestrzeganie zasad dotyczących higieny produkcji, stałe udoskonalanie technik produkcyjnych i technologii oraz systematyczne inwestowanie w nowoczesny park maszynowy. Funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa zgodne jest z systemami zarządzania jakością HACCP, IFS i BRC.

W trosce o środowisko

Szanujemy miejsce, w którym pracujemy i żyjemy, dlatego priorytetem jest dla nas wykorzystywanie technologii bezpiecznych, efektywnych i nieszkodzących naszej planecie. W naszych zakładach ograniczamy ilość odpadów i segregujemy je. Stale zwiększamy produkcję „zielonej energii” z własnej instalacji fotowoltaicznej. Racjonalnie wykorzystujemy zasoby naturalne z myślą o środowisku.

Klient przede wszystkim

Głównym wyznacznikiem i kierunkowskazem naszych działań są potrzeby klientów. Pragniemy dostarczać im produkt końcowy najwyższej jakości, w pełni zgodny z wymaganiami i oczekiwaniami. Aby temu sprostać wprowadziliśmy system zapewnienia jakości zdrowotnej opierający się na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP. W dostarczaniu wysokojakościowej wołowiny pomaga nam też prowadzenie dokładnej, przejrzystej dokumentacji oraz stały monitoring i kontrola na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Certyfikacja

Od 2010 roku nasza firma korzysta z certyfikowanego systemu zarządzania jakością, zgodnego ze standardem IFS (International Food Standard) oraz BRC (Global Standard for Food Safety). Zarząd firmy deklaruje środki na utrzymanie tego systemu oraz realizację celów zawartych w Polityce Jakości – znanej i ogólnodostępnej dla wszystkich pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Personel firmy przestrzega zasad systemu HACCP i jest w pełni świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanej żywności.

Korzyści z systemowych działań

Wieloaspektowe podejście do procesu produkcji w grupie MCKEEN-BEEF skutkuje utrzymaniem najwyższego poziomu jakości wyrobów, który potwierdzają nasi klienci. Systemowe działania i wprowadzone zasady pozwalają nam zagwarantować konkretne efekty. W zakładach ściśle stosujemy się do przepisów prawa żywnościowego. Pracujemy w sposób przyjazny dla środowiska i otoczenia, na co istotny wpływ ma utrzymanie wysokiego poziomu higieny zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) i Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP). Utrzymujemy, nadzorujemy i ciągle udoskonalamy funkcjonujący system HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Monitorujemy procesy, od których zależy jakość i bezpieczeństwo produktu. Stale podnosimy kwalifikacje pracowników i rozwijamy świadomość poprzez systematyczne i planowane szkolenia, wprowadzanie nowoczesnych technik i technologii oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu.