"Europejskiegi Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"
Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu pt. „Budowa biogazowni rolniczej w Linne”. Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 16/2 i 17/2 w obrębie miejscowości Linne (gmina Dobra), która będzie służyć wytwarzaniu ekologicznej energii elektrycznej oraz ciepła w układzie wysokosprawnej kogeneracji.

Zobacz więcej

POLSKA
WOŁOWINA
JAKOŚCIOWA

Jakość

Nasza wołowina pochodzi ze sprawdzonych hodowli, które zapewniają zwierzętom harmonijny rozwój w bezpiecznym i naturalnym środowisku. Dzięki temu mięso jest smaczniejsze i zdrowsze – w pełni wartościowe, o jakości docenianej w Polsce i za granicą m.in. w Japonii i krajach skandynawskich.

Pasja

Produkcja wysokojakościowego mięsa wołowego jest naszym głównym pragnieniem i celem. Chcemy by wołowina trafiająca na stoły konsumentów stanowiła świadectwo naszej filozofii stawiającej na pierwszym miejscu dobrostan zwierząt i zrównoważone podejście do procesu produkcji.

Wiedza

Personel naszych zakładów tworzą wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy. Nie poprzestajemy jednak na tym – stale podnosimy ich kompetencje poprzez systematyczne szkolenia, wprowadzanie innowacyjnych technologii i inwestycje w park maszynowy.

Doświadczenie

Naszą działalność rozpoczęliśmy w roku 2009. Od tego momentu sukcesywnie budujemy swoją pozycję na rynku zwiększając możliwości produkcyjne, podążając za nowymi trendami i rosnącymi wymaganiami klientów.
Historia firmy MCKEEN-BEEF Sp. z o.o. rozpoczęła się w 2009 roku, w miejscowości Lisków. Najważniejszą zasadą, gwarantującą wysoką jakość naszej wołowiny, jest dobrostan zwierząt. Dbamy, aby hodowla odbywała się w warunkach zapewniających miejsce do harmonijnego wzrostu. Do naszych priorytetów zaliczamy również zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów i dbałość o ciągły rozwój, zarówno jeśli chodzi o technologie produkcji, maszyny, jak i kompetencje personelu.
W skład naszej grupy wchodzą wyspecjalizowane firmy odpowiadające za poszczególne etapy produkcji wołowiny: zakład uboju, zakład rozbioru i pakowania, mroźnia oraz chłodnia; terminowe dostawy i sprzedaż produktów leżą w kompetencjach profesjonalnie ukierunkowanych w tym zakresie dedykowanych zespołów naszych specjalistów. Dzięki takiej strukturze przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom jakościowym, logistycznym i cenowym oraz utrzymywać partnerskie relacje z obecnymi i nowymi klientami.